Historie elektrárny

Na počátku 20. století došlo k rozmachu průmyslu. Městská elektrárna v Brně se blížila ke svému plnému využití. Bylo nutné obnovit a rozšířit síť. To vedlo k hledání levnějšího a hospodárnějšího zdroje pohonu pro průmysl, než jakým byla pára. Nejvhodnějším návrhem byla vybrána stavba elektrárny v Oslavanech. Rosická báňská společnost připravovala přesun těžiště do jižní části revíru. Zároveň se uvažovalo o výstavbě nového uhelného prádla a o výstavbě lanové dráhy z dolu Kukla na uhelné prádlo. Projektovaná přespolní elektrárna v Oslavanech se tak stala vítaným odběratelem. Uhlí z jižní části Rosicko-oslavanského revíru bylo méněhodnotné: pro spalování uhlí v kotlích elektrárny však vyhovovalo. Bylo tedy rozhodnuto, že v Oslavanech vznikne „přespolní velkoelektrárna.

JIŘÍ BARAN