Před školkou se sešly děti s p. učitelkami, maminky s kočárky i prarodiče a všichni společně vyrazili na úklid oblíbených míst, kam si děti chodí hrát.

Děti z Mateřské školy Benešova v Třebíči vyhnaly zimu a přivítaly jaro.
FOTO: Zimo, zimo, táhni pryč! Děti z Mateřské školy Benešova přivítaly jaro

Děti, vybavené rukavičkami, s velkým nasazením vyhledávaly nepořádek v okolí. Hravou formou se tak učily třídit odpad a podle jeho druhu jej ukládaly do igelitových pytlů.

Během dalších dnů se děti pustily do úprav přírodní zahrady. S pomocí dospělých zasadily lísku, motýlí keř a keříky levandule, vyplely po zimě zarostlé vyvýšené záhonky, zalévaly měsíční jahůdky.

Děti nezapomínaly ani na malé obyvatele přírodní zahrady a pravidelně jim doplňovaly vodu do pítek. Jarní práce v přírodní zahradě ve školce byly úspěšné a plné radosti. Zároveň děti získaly nové znalosti, dovednosti a pocit spoluodpovědnosti za naši Zemi.

Dana Tržilová, MŠ Benešova

MOHLO BY SE VÁM LÍBIT: Den Země v Třebíči: Svoz odpadků jako práce snů, ale maminka ji zatrhla

Zdroj: Deník/Milan Krčmář