Výsledkem jsou i krásná díla, které poté děti vyrobily. „Kreslily tuší věž, vyráběly město podél řeky z kartonu, skládaly znak města z kostek,“ sdělila učitelka MŠ Kožichovice Michala Matoušek Havlíčková.