Některé z nich vyrazily se svými učitelkami do okolí a sbíraly odpadky, jiné zase pomáhaly na školkové zahradě. Děti hrabaly staré listí, odklízely polámané větve, zalévaly nově zasázené keříky. Děti si také vyzkoušely recyklaci a vyrobily ruční papír. Paní učitelky zapojily také své síly a připevňovaly na plot kolem silnice proutěné rohože, aby byla zahrada alespoň částečně ochráněná od prachu a nečistot z projíždějící dopravy. Vždyť když se o přírodu budeme starat, ona nám to mnohonásobně vrátí.

Za kolektiv MŠ Třebíč, Benešova ul.

Zuzana Jará