Hájek je městský park v Třebíči na Nových Dvorech. Rozkládá se nad jedním z bočních údolí Týnského potoka na ploše asi pět hektarů.

V rámci oslav Dne Země proběhla v mateřské škole Benešova každoroční akce Čistá Vysočina.
Malí ochránci přírody: děti z mateřské školy Benešova uklízely oblíbená místa

Celou akci koordinovala paní učitelka Mgr. Renata Jaskulová a lokalita pro výsadbu nových stromků byla vybrána ve spolupráci s vedoucím Oddělení služeb v životním prostředí Městského úřadu Třebíč – panem Ing. Petrem Urbánkem. Veškeré přípravné práce zajistila firma Ing. Milada Jaskulová Lesní školka Smrk, která darovala dětem z mateřské školy také stromky pro výsadbu.

Den Země připadá tradičně na 22. dubna. Každoročně tento den upozorňuje na ekologické hrozby, učí recyklovat odpad a chovat se zodpovědně k životnímu prostředí.

Lucie Dokulilová, MŠ Duha Třebíč