Na přilehlé louce postavil hudební aparaturu, která umožnila všem obyvatelům Domova hezky poslouchat. Společně si zazpívali nejen klienti, ale i pracovníci. Po písničce přidal několik dalších, které zpříjemnili celý den nám všem. Moc bychom chtěli za naše seniory poděkovat.

Velký dík také patří všem, kteří na naše obyvatele nezapomněli a obdarovali nás rouškami, sterilními textiliemi, vitamíny a dalšími potřebnými věcmi nebo právě písničkou. Všem děkujeme.

Senioři a tým pracovníků Domova pro seniory Třebíč Manželů Curieových