S různými starostmi, které způsobily koronavirová situace či jiné příčiny, se mohou potýkat i další lidé. Ne každý si na jejich řešení troufne sám. Může k tomu být nápomocná i Oblastní charita Třebíč. Již měsíc nabízí veřejnosti POMOC PO TELEFONU. Jak se osvědčuje a s čím chtějí lidé poradit? „V minulém týdnu bylo zaznamenáno jednatřicet kontaktů, z nichž tři se opakovaly. Intervence trvaly dvacet až šedesát minut. Většinou volaly ženy, dva muži. Nejvíce hovorů bylo zaměřeno na partnerské vztahy, vztahy v rodině, lidé také hledali duchovní podporu a sdíleli své obavy i nejistoty,“ shrnuje koordinátorka této pomoci Pavlína Kovářová a pokračuje: „Děkujeme Vám za důvěru. Neváhejte se na nás obracet i nadále. Jsme tu pro Vás, abychom Vám pomohli ulehčit Vaše těžkosti. Z letáčku, který jsme pro tuto pomoc zhotovili a který najdete na našich webových či facebookových stránkách, si můžete k rozhovoru zvolit některého z našich doporučených psychoterapeutů, sociálních pracovníků i kněží.“

Senioři na Třebíčsku mohou využít pomoci Charity s nákupy potravin, drogerie, léků…

„Potřebu větších nákupů jsme zaregistrovali již před Velikonocemi, ale zájem o ně neopadl ani po svátcích. Počet seniorů, kterým nyní zajišťujeme nákupy, vzrostl již na sedmdesát. Děláme to pro ně rádi a občas posloužíme i něčím nad rámec naší smluvené činnosti. Např. jsme jedné paní pověsili prádlo, protože sama s bolavou rukou nemohla,“ sděluje koordinátorka Jana Mušková a dodává: „Co se nám stále jeví jako náročné, zvláště na čas, jsou nákupy léků – od obstarávání receptů od seniorů či lékařů až po fronty v lékárnách a samotné odbavení u přepážky.“

Ještě i nyní se někteří pracovníci a dobrovolníci věnují šití roušek. Některé z nich najdete k volnému odběru na rouškovnících, další jsou k dispozici na Dobrovolnickém centru a charitní pracovníci je rozdávají všem potřebným, se kterými se potkávají při své práci. Roušky s vyšším stupněm ochrany - z nanovláken již pro svou práci využívají pracovníci „v první linii“ - ve zdravotní, hospicové, pečovatelské i asistenční terénní službě. Zároveň jsou vybavováni i ochrannými štíty, za jejichž dodávku děkujeme panu Průšovi.

Další novinky z Oblastní charity Třebíč, které jsou důvodem k radosti a díkům…

Stacionář Úsměv nechal do svého služebního vozu, určenému ke svozu a rozvozu klientů, zabudovat zvedák-jeřábek, který pracovníkům podstatně usnadní nástup a výstup špatně pohyblivých klientů. „Nyní již můžeme přepravovat imobilní klienty a jejich vozíky s úsměvem,“ radostně konstatuje koordinátorka stacionáře Jana Mušková a doplňuje: „Vděčíme za to Římskokatolickým farnostem Okříšky a Přibyslavice, ŽSD a.s., Vodárenské akciové společnosti a.s., Buřince – Stavební spořitelně ČS a Portusu Praha a veřejnosti, která přispěla v Třebíči a Moravských Budějovicích do sbírky Akce cihla. Moc děkujeme, máme z toho velkou radost.“

Počet pacientů Domácího hospice sv. Zdislavy stále narůstá. „Je to správný trend, protože většina lidí si přeje zemřít doma,“ říká vedoucí Eva Vráblová a pokračuje: „V souvislosti s tím se však stále potýkáme a řešíme nedostatek prostoru pro zázemí těchto služeb, a tak jsme přistoupili k rychlému provizornímu řešení této situace a k budově domácího hospice na ulici Gen. Sochora jsme nechali přistavit dva obytné kontejnery, které slouží jako kancelář a sklad léků.

Tuto událost jsme pro Vás zaznamenali: https://www.facebook.com/svZdislavaTrebic/videos/181005192898099/

„Začínali jsme v roce 2012 s pár kolegy a odlehčovací službou, která díky velkému úsilí několika kolegů a potřebnosti služby ve společnosti se rozrostla o zdravotní část až do dnešní podoby, která čítá zhruba sedmdesát lidí. Ti čtyřiadvacet hodin sedm dní v týdnu pečují o lidi s vážnou nemocí v jejich domácím prostředí,“ popisuje historii služby její vedoucí Eva Vráblová.

Kompletně se také reorganizovala Půjčovna rehabilitačních a kompenzačních pomůcek, byl vytvořen hygienický filtr pro dezinfekci vrácených pomůcek a stále více je využíván rozvoz i dovoz, především polohovacích lůžek.

„Všechny terénní služby - pečovatelská služba, domácí zdravotní péče, osobní asistence, pracují bez přerušení a jsme rádi, že vám můžeme pomáhat, také si i popovídat“ doplňuje Eva Vráblová a dodává: „Během tohoto měsíce proběhlo přibližně pět tisíc návštěv u našich klientů. Zaměstnanci zvládli prvotní strach o ty, o které pečují, o své blízké doma i o sebe a zůstali ve službách s omezenými ochrannými prostředky. Za to jim patří velké díky.“

V K-centru Noe rozhodně nezaháleli a nyní se již mohou pochlubit a nabízí vypěstované sazenice tyčkových i keříčkových rajčat, okurek salátových či hadovek, a také cuket i dýní.

BARÁK nízkoprahový klub žije celý tento rok kampaní „NEJSME ODPAD“ poukazující na význam a důležitost práce s mládeží, tedy i na činnost nízkoprahových služeb. Právě v těchto dnech přichází v rámci kampaně s druhým krátkým videem, ve kterém svěřuje svůj příběh dívka Nikol. Zhlédnout jej můžete na facebooku klubu BARÁK i na www.trebic.charita.cz

„Chtěl bych vyjádřit velké poděkování především všem terénním pracovníkům. Vážím si jejich odvážného nasazení a děkuji za vytrvání ve službě, nyní za mnohem náročnějších podmínek, kdy zatím neměli ani dostatek času na odpočinek,“ vyjadřuje uznání ředitel třebíčské Charity Petr Jašek a pokračuje: „Děkuji také Vám všem, kteří nás podporujete a pomáháte nám nést současnou situaci. Ještě bych kromě již zmíněných s díky vzpomněl Nadaci AVAST, jež nám teď nabídla a začala po dobu nouze dovážet zdarma obědy, milé bylo také poskytnutí velké slevy na sportovní oblečení firmy Lion Sport pracovníkům domácího hospice pro větší komfort při jejich každodenní práci v terénu, potěšil i finanční dar firmy TTS energo s.r.o., Kapucín s.r.o. a TES s. r. o., a také věnování dvacet litrů ANTICOVIDU od Mann+Hummel. Děkujeme, že máte o nás starost a myslíte na nás. Vaší zásluhou, zásluhou dárců, partnerů, podporovatelů, příznivců a přátel současných i dřívějších, můžeme poskytovat naše služby již osmadvacet let. A v průběhu tohoto času jsme mohli jejich nabídku rozšiřovat podle toho, jak to ukazovaly potřeby života společnosti, a zapojit se do řešení širokého spektra problémů v našem okrese, a řadě případů i mimo něj,“ Zůstaňte, prosím, s námi i nadále. Bez Vaší přízně se neobejdeme,“ uzavírá Petr Jašek.

Marie Paločková, asistentka, Oblastní charita Třebíč