V současné chvíli pracujeme na rozdělaných investičních akcích. Máme hotový hloubkový stometrový vrt, vzorky vody odpovídají normě a průtokové zkoušky ukázaly vydatnost zdroje dva litry za sekundu. Nyní pracujeme na projektové dokumentaci stavební části a povolení na odběr podzemní vody pro obec Polici a Kostníky.

Pokračují i práce na opravě budovy školy, střecha, klempířské práce, zateplení střechy, hromosvod, výměna oken.

Nyní připravujeme podklady pro žádost na Ministerstvo kultury České republiky o dotaci na opravu střechy zámku v roce 2020.

Karel Janoušek, starosta obce Police