Nejen liduprázdné ulice, také zavřené kostely charakterizují dnešní dobu. Jakoby se z města vytratil i život věřících. Je to ale jen zdání. I v tomto čase je církev velmi aktivní, přestože poněkud jinak, než je obvyklé. Za zavřenými dveřmi chrámů slouží kněží pravidelně mše, samozřejmě před úplně prázdnými lavicemi. Že je to zvláštní pocit, o tom ví své také Pavel Opatřil, farář z baziliky sv. Prokopa - největšího kostela v Třebíči. „Někdy se přesunu do opatské kaple. Je tu menší prostor a nejsem tu tak sám“, směje se kněz, který ve farnosti působí teprve od září. Na bohoslužbu v hlavní lodi při radostné neděli si pak pozval svého kolegu, faráře z jejkovského kostela Vojtěcha Louba. Třebíčský děkan Jiří Dobeš zase v kostele sv. Martina každý den před oltářem rozsvěcuje svíci u sošky Panny Marie z Mariazell, kde je umístěn tento text: „Svatá Maria! Oroduj za Třebíč, celou českou zem i Evropu!“

Společně

Liturgie se přenesla také do rodin farníků. Ti využívají četné možnosti, které se dnes nabízejí. Sledují přímé přenosy bohoslužeb v televizi či rozhlase nebo slaví skrze společnou modlitbu uprostřed své rodiny. Se všemi věřícími v Evropě se pak pravidelně v osm hodin večer spojují v modlitbě za uzdravení, za zdravotníky a všechny, kdo pomáhají, a také za nemocné. Podobně jako se občané naší země propojují potleskem a poděkováním v oknech svých domovů.

Velmi důležitá výzva

Ani kněží nezahálejí a využívají veškerá dostupná média k oslovení nejen věřících. Na stránkách třebíčských farností i v mailech se objevují jejich videa s krátkým zamyšlením nad texty, slova povzbuzení a požehnání, různé inspirace pro duchovní život. Snaží se s farníky propojit, jak jen to je v této době možné. Všichni tři se shodují: „Největší starost teď máme o naše farníky v seniorském věku. Hlavně o ty, kteří žijí sami a nemají internet. Je pro nás těžké se s nimi nějak propojit, nemáme-li na ně telefon.“ Proto společně, i touto novinovou zprávou, vyzývají veřejnost ke spolupráci: „Pokud víte o někom takovém, kdo je sám, nemá internet a třeba chodíval do kostela, předejte mu naše kontakty,“ dodávají závěrem třebíčští faráři Jiří Dobeš, Vojtěch Loub, Pavel Opatřil a připojují svá telefonní čísla.

Kontakty:

P. Jiří Dobeš – tel: 728 133 220

P. Vojtěch Loub – tel: 739 389 204

P. Pavel Opatřil – tel: 731 402 624

P. Pavel Opatřil, Římsko-katolická farnost Třebíč - zámek