Podle sdělení starostky Číměře Lenky Hůlkové je žádost o grant velice jednoduchá a její vyřízení doslova bleskové. „Za obec jsem požádala o čtyřicet osm tisíc korun, přičemž jsem žádost odeslala v sobotu 28. března večer z domova a v neděli 29. března mi přišel od Nadace ČEZ e-mail informující, že žádost byla schválena. Rovnou jsem také obdržela smlouvu,“ uvedla Hůlková.

Obec Číměř z tohoto příspěvku pořídila pro každého svého občana dvě ochranné textilní roušky, dvacet párů jednorázových rukavic a jeden litr desinfekce na ruce i na předměty. Ve chvíli, kdy je psána tato zpráva (30. března 2020 dopoledne) je již nejen vše objednáno, ale i uhrazeno. Od podání žádosti Nadaci ČEZ tak uplynuly necelé dva dny.

„Uvědomujeme si, že neziskové organizace, charity i města a obce, které chtějí přispět ke zvládnutí současné nelehké situace, potřebují pomoc především rychle. Čas hraje při epidemiích klíčovou roli. Proto jsme spustili tento mimořádný grantový program se zrychleným průběhem,“ říká ředitelka Nadace ČEZ Michaela Ziková.

Grant Nadace ČEZ Krizová pomoc je určený na zmírnění či odstranění negativních následků při mimořádných událostech, jako je právě současná epidemie COVID-19. Právnické osoby mohou o Krizovou pomoc žádat na webu Nadace ČEZ nebo prostřednictvím odkazu www.zadost.online. Případně se dotázat regionální zástupkyně Nadace ČEZ pro Vysočinu a jižní Moravu (Jana Štefánková, útvar komunikace JE Dukovany, jana.stefankova@cez.cz , t.č. 724 804 786).

Bleskovou pomoc již využilo například občanské sdružení Vrátka z Třebíče, kde během několika dnů zakoupili dva nové šicí stroje do své dílny, aby tak mohli dodávat ještě vyšší počet potřebných roušek pro Nemocnici v Třebíči, pro Město Třebíč, ale také například pro dukovanské energetiky v ČEZ.

Lenka Hůlková, starostka obce Číměř