Rozmarýnové hody se konaly 11. a 12. září. K tanci a poslechu zahrála dechová hudba Bojané. Sobota začala v devět ráno zvaním na hody a hodový průvod prošel obcí v jednu po poledni. Samotné hodové veselí vypuklo pak o dvě hodiny později.

Zdroj: Youtube

Také v neděli  jednu po polednu prošel průvod obcí, a v pět odpoledne se mítní i přeposlní návštěvníci mohli těšit na strécovské hody. Děti se vydováděly na pouťouvých atrakcích a všichni si společně užili příjemného babího léta.

Zdroj: Youtube

Znovuobnovené Rozmarýnové hody v krojích začala chasa ve Vedrovicích držet asi před patnácti lety.