Obě chaloupecké akce nejsou „nalejvárnou“, kde by znudění účastníci koukali na hodinky a do bloku se pokoušeli o karikaturu přednášejícího. Jsou spíše akcemi nabíjejícími, se spoustou inspirace a nápadů, kde kantor získá tu pravou chuť vrhnout se do nadcházejícího školního roku a žákům připravit nové nečekané zážitky.

Rudíkovická škola v loňském podivném covidovém roce využila Šablony II a okolí školy ozelenila pomocí tzv. vysokých záhonů. A aby toto okolí bylo co nejhezčí a dokázala maximálně využít jeho potenciál i při výuce, využila nabídku odborných seminářů Chaloupek a dál už to znáte. Lektorky, které seminář vedly, si s předstihem rudíkovickou školu prohlédly, nafotily a diskuse tedy nebyla na obecné rovině, ale šitá na míru. Počasí bylo sice nezvykle chladné a deštivé, ale dobrou náladu to nikomu nezkazilo. Ze semináře si navíc každý odvezl přírodními květy vlastnoručně vyzdobenou plátěnou tašku.

Hurá z lavic je tradiční seminář, na který se sjíždějí kantoři z celé republiky. Letos se ho účastnilo třiadvacet učitelek a dva učitelé. Trval od pondělí do středy a jeho hlavní náplní bylo představení badatelských metod ve výuce. Právě tato metoda učí správný způsob kladení si otázek, které vedou k poznání. Často i takovému, že takto to tedy rozhodně není! Ale i to je cesta vpřed. A to mnohem cennější než suché sdělení kantora ve třídě: „Milé děti, je to takhle, protože to píšou v učebnici.“ Je jasné, že právě badatelství probíhá převážně venku, a jak se přesvědčili kantoři, i v dešti. Výuka je tak mnohem více spojena se skutečným životem a nová látka více uvěřitelná a dokonce i zábavná.

Přípravný týden tím však pro chaloupecké nekončil. Ve čtvrtek se lektoři rozjeli do Velkého Meziříčí, Humpolce a Prahy, kde předávali zkušenosti nejen z již zmíněného badatelství, ale také o získávání dětí pro vztah k přírodě nebo tvorbě regionálních učebnic.

Chaloupky tedy již školní rok 2021/22 začaly a těší se na nadšené děti i jejich učitele. Věřme, že jim to nepřekazí žádné covidové vlny.

Jan Uher, Chaloupky