Děti si postavily z lego kostek popelnice, třídící linku, kogenerační jednotku, elektrické sloupy, trafostanici, školku, vše podle plánku. Potom se pustily do třídění odpadků do správných kontejnerů, popelářskými auty je rozvážely na třídící linky. Komunální odpad děti vozily na skládku, která se zahrnuje hlínou a následně zatravňuje. Naše uzavřená skládka odváděla hadicí vodu do čističky. Další hadice odváděly nebezpečné plyny do kogenerační jednotky, následně do elektrických sloupů, do trafostanice a do budovy školky. Díky využití nebezpečných plynů se naše školka rozsvítila. Děti si zkusily také vyrobit z vytříděného papíru papír nový.

Děti se mohou těšit na další zajímavé projektové dny.

Michaela Bulíčková, za Mateřskou školu Třebíč, Benešova ulice