Humenné je okresní město na severovýchodě Slovenska, vzdálené 485 km od Bratislavy. Odborná stáž začala setkáním s ředitelem Nemocnice Andreja Leňa Humenné a jeho náměstkyní pro ošetřovatelskou péči. Tato nemocnice se stala pracovištěm, na němž jsme si doplňovaly své odborné znalosti a získávaly nové zkušenosti.

Pracovaly jsme na čtyřech různých odděleních. Nejprve jsme se seznámily s JIS (jednotka intenzivnej starostlivosti neboli prebúdzacia izba) chirurgických oborů, kde jsou pacienti monitorováni po všech náročných operacích, jako například totální náhrady kolen a kyčlí, operace žlučníku, žaludku, slepého střeva aj. Dalším oddělením byla JIS neurologických a interních oborů, jež pečuje o pacienty po mozkových příhodách, infarktu myokardu, po komplikacích souvisejících s diabetem apod. Následovala JIS novorodencov, kde je poskytovaná intenzivní péče předčasně narozeným dětem. Posledním oddělením bylo OAIM – oddělenie anestéziológie a intenzívnej medicíny, zde jsou ošetřováni pacienti při selhání základních životních funkcí.

V rámci dalších exkurzí jsme navštívily soukromou ORL kliniku, porodní sály, Slnečný dóm (domov seniorů) a zavítaly jsme i do jedné z nejmodernějších nemocnic na Slovensku – nemocnice Svet zdravia v Michalovcích.

Jsme vděčné za to, že jsme si mohly rozšířit své praktické i teoretické vědomosti, mohly jsme porovnat úroveň péče v obou zemích, poznaly jsme nové zajímavé lidi, seznámily se s místní kulturou i se slovenskými tradicemi. Celá stáž pro nás byla velmi přínosná.

Lucie Bajglová, Aneta Čechová, Adéla Kwiatkowská, Aneta Menoušková, žákyně VOŠ a SŠVZZ Třebíč