Vypadá to, že příroda se už definitivně chystá na jaro a na zahrádkách se objevují první poslové jara - žluté talovíny a něžné bílé kvítky sněženek a bledulí. Na to, až se jejich koberce objeví i v lesích, si ovšem budeme muset ještě pár dní počkat.

V našem kraji je několik míst, kde se s nimi můžeme setkat. Asi neznámějším a taky největším bledulištěm je přírodní rezervace Jechovec u Staré Říše. Dalším podobným místem je Blatná hráz u Bítovánek a z koberců sněženek se můžeme těšit i u Rokytné.

Já vás dnes zavedu na Graselovu stezku k Novým Syrovicím. Procházka je to nenáročná a cestou kromě bledulek, jaterníků, a později i medvědího česneku, uvidíme i tři tajuplné stavby - Lusthaus, Sibylu a Špicu. Vypráví se o nich tato legenda.

Jeden z majitelů syrovského panství byl velmi pobožný a chtěl v lese u Nových Syrovic postavit vlastní kostel. Nedostal však povolení od vyšších církevních úřadů, a proto sáhl k malé lsti. Kostel postavil, ale rozdělený do tří částí. Špice představuje kostelní věž, Lusthaus chrámovou loď a Sibyla, kolem které kvete bledulí nejvíc, sakristii.