Musím se přiznat, že až do samého závěru jsem byla jediným politikem, který neodešel, nespěchal a rozhodně to nebylo z povinnosti. Jednotlivé bloky expertů z vězeňské služby a neziskových organizací a workshopy se zkušenými sociálními kurátory mě doslova vtáhly do nelehké a bohužel téměř neviditelné práce těchto úžasných lidí. Na konferenci jsem měla příležitost seznámit se s mnoha z nich, ale jedno seznámení a dnes již mohu říci přátelství, rozhodně nezapomenu. Vystoupení vězeňské kaplanky paní Venduly Glancové z příbramské věznice mě podnítilo k aktivitě a hledání cesty, jak pomoci.

Vše se seběhlo poměrně rychle. Konference se v Třebíči uskutečnila 17. října a už 20. listopadu jsem na pozvání paní kaplanky navštívila příbramskou věznici. Nevím, kdo z vás měl kdy příležitost navštívit věznici, ale pro mě to byla první zkušenost. Velmi obsáhle jsem se již o ní rozepsala v loňském roce, tak se nyní budu snažit přejít k samé podstatě příběhu nádherného betlému. Při prohlídce vězeňských prostor jsem mimo jiné shlédla keramickou dílnu určenou pro aktivity odsouzených a v ní byl právě dokončený betlém pro poutní kostel Svaté Hory u Příbrami. Dlouho jsem se nemohla odpoutat od tohoto krásného a nebojím se říci uměleckého díla. Když jsem následně hovořila s odsouzenými, tak jsem jim děkovala za úžasný počin a rozpovídala jsem se o mé touze jednou pořídit betlém do Senátu. Povídání s odsouzenými, sociálními pracovníky i vedením věznice velmi rychle uteklo a ani jsem nepostřehla, že jsem zde strávila tolik času.

Vánoční Rouchovany
Výzva: Podívejte se, jak svítí Rouchovany, vyfoťte i vaši vesnici nebo město

Ten rok se mi ve spolupráci s paní kancléřkou, která má pochopení pro mé nápady, podařilo poprvé v Jednacím sále umístit vánoční stromeček. S kolegyněmi a kolegy jsme ho nazdobili perníčky z Třebíčska a já jim tímto děkuji za zapojení a sounáležitost. Ovšem myšlenka na betlém mě neopustila.

Ani ve snu by mě nenapadlo, že moje návštěva natolik ovlivní odsouzené, že se rozhodnou betlém pro Senát vytvořit. Když mě paní kaplanka koncem srpna letošního roku telefonovala a oznámila mi, že betlém pro Senát bude na konci září k vyzvednutí, tak jsem jen nevěřícně se slzami v očích hledala slova, jak co nejvroucněji poděkovat a zároveň se ujistit, že se nejedná o žert. Vzhledem k aktuální situaci nebylo předání betlému vůbec jednoduché. Sen a zasetá myšlenka o betlému v tomto případě padly na úrodnou půdu a od 26. listopadu 2020 má i Senát svůj první betlém, a to doslova betlém s příběhem.

Ještě jednou děkuji všem, kteří stáli u jeho zrodu a které jsem měla tu čest a možnost na cestě k betlému (či do betléma) potkat. Děkuji, že odvádíte s odsouzenými veliký kus práce. Vyvést člověka z cesty temnoty a beznaděje k cestě světla, víře a především naději, je obrovský dar. Kéž vás nikdy neopustí. Betlém je hmatatelným důkazem a darem vaší nikdy nekončící práce.

Bůh vám žehnej.

Hana Žáková, senátorka Třebíčska