Zazněla jedinečná krása hudby zaznívající z varhan, které potřebují dokončit opravu. Návštěvníci slyšeli skladby například Petra Ebena – Truvérská mše, Johana Sebastiana Bacha – Schafe können sicher Leiden, Ennio Morriconiho – Nella Fantasia.

Na varhany mistrně hrál Leoš Hrdý, zpěvem ho doprovázeli Zuzana Eiglová, Klára Janatová a Jiří Neuman, na zobcové flétny hrály Klára Janatová a Kateřina Procházková. Umělci po dobu benefičního koncertu byli na kůru a poté sešli před oltář, kde si užili mohutnou děkovačku od nadšených posluchačů.

Úvodní slovo měl farář Tomáš Holcner a závěrečné kastelánka chrámu Jana Krejcarová, která poděkovala umělcům a návštěvníky pozvala do místního komunitního centra k občerstvení a na jižní terasu k příjemnému podvečernímu posezení.

Zbyněk Hobza