Za pořadatele z TJ Sokol Třebíč bych chtěl poděkovat všem, kteří přišli, přispěli a pomohli svou účastí na úspěšném uspořádání již 15. ročníku Běhu naděje v Třebíči.

Ve sbírce se podařilo nashromáždit 11 271 korun, které poputují na pomoc v léčbě malých onkologických pacientů ve Fakultní nemocnici v Motole v Praze. Je to jen kapička naděje, jak by řekl pan profesor Jan Starý (bývalý přednosta Kliniky dětské hematologie a onkologie FN Motol), ale z těch kapiček se stává úspěšný lék, který uzdravuje a za to patří všem veliký dík.

Děkujeme a budeme se těšit na další 16. ročník 5. října 2023.

Jaroslav Bohutínský