Na výstavě si můžete prohlédnout variace na logo společnosti vytvořené z různých materiálů tak, jak je zpracovali klienti registrovaných sociálních služeb Barevného světa – denního stacionáře, sociální rehabilitace a chráněného bydlení. Také si můžete přečíst příběhy, které napsali naši klienti o tom, co jim Barevný svět dal a jak se jim v něm žije.

Do výstavy se můžete zapojit také Vy! Jak? Přijďte se za námi podívat do Splněného snu a zjistíte to sami. Výstavu můžete navštívit vždy během otevírací doby kavárny mimo pondělí vždy od deseti do pěti hodin, a to až do konce října. Na Vaši návštěvu se moc těšíme.

A nakonec ještě poděkování, které patří - všem našim klientům a jejich rodinám, všem zaměstnancům, kteří v průběhu oněch patnácti let Barevným světem prošli, všem podporovatelům a přátelům, kteří nás na naší dobrodružné cestě doprovází a také institucím a obcím, bez jejichž podpory by bylo poskytování sociálních služeb nemožné.

JAKUB DVOŘÁK  (za Denní centrum Barevný svět, o.p.s.)