Děti si mohly vyzkoušet vodnicke činnosti - malování ryb, hrnečku, třídění ryb na mořské a sladkovodní, vymýšlení jména pro nového vodníka. Dále se se spisovatelkou pobavily o knížce, o tom, co vodníci dělají, kdo v rybníku bydlí, co se do vody nesmí házet a proč. Zasmály se a přečetly kousek z knížky Vikyho vodnické prázdniny.

Za odměnu děti od spisovatelky dostaly balíčky s puzzlem, odznakem, záložkou a omalovánkami. Obec děti obdarovala pitím a sladkou odměnou.

Bylo to příjemné odpoledne strávené u rybníka Válov.

Petra Santlerová