Šlo o poklidnou akci, aktivisté se seřadili do uličky přímo u kádě s vánočními kapry. Svůj nesouhlas dávali najevo pouze bannery s nápisy jako „Mlčím, ale trpím“ nebo „Násilí k Vánocům nepatří“.

Ústa měli všichni krom místního organizátora přelepená černou páskou, což mělo podle spolku Zvířata nejíme, který celou akci zaštiťuje, symbolizovat fakt, že ryby nemohou vyjádřit bolest a lidé pak mají pocit, že nemají city ani emoce. „Reakce byly různé. Někteří kolemjdoucí nám vyjádřili podporu, většinou jsme se ale setkali s nesouhlasem, občas i docela hlasitým. Myslím, že důvodem je i fakt, že lidé v Třebíči nejsou na podobné akce zvyklí,” uvedl organizátor třebíčské Tiché uličky Lukáš Kubart.

Podle zúčastněných je, kromě špatného zacházení s kapry před i při prodeji a jejich následného zabití, problém i s nákupem živých ryb, které si pak zákazníci nosí domů, kde jejich zabíjení není nijak kontrolováno, a tím může docházet k dalšímu týrání těchto zvířat. „Šokovalo mě, kolik lidí si odnášelo živé kapry domů v igelitových taškách, ve kterých se dusí a pak jsou zabití někým, kdo k tomu vůbec není vyškolen. Je to zbytečně kruté,” vyjádřila se jedna z aktivistek.

Jako alternativu k vánočnímu kaprovi aktivisté navrhují například tradičního houbového kubu a další rostlinné pokrmy, které můžou lidé najít na stránkách www.vanocebeznasili.cz.

Kristýna Uhlířová