Nárůst o 43 procent. I tak by se dalo shrnout srovnání letošního počtu dokonaných i nedokonaných pokusů o vraždu od ledna do října se stejným obdobím vloni.

Policie upozorňuje, že údajů je zatím málo na to, aby se z nich daly vyvozovat nějaké dalekosáhlé závěry o vzrůstajícím násilí v české společnosti. Znepokojení tlumí také to, že policisté do statistiky pod kolonku vražda řadí i pokusy o ni a pouhé přípravy na tento čin.

Vraha je často známý

Podle socioložky Evy Krulichové se nabízí připisovat nárůst počtu vražd celkové nejistotě ve společnosti vyvolané válkou na Ukrajině a následnou energetickou krizí. „Je důležité vyčkat a sledovat, zda bude rostoucí trend pokračovat i v roce 2023,“ dodává expertka.

Na rozdíl od méně závažných trestných činů se policistům stále daří naprostou většinu vražd objasnit. Za loňský leden až říjen byla míra objasněnosti 85 procent, letos je to 82 procent.

Napomáhá tomu i skutečnost, že ve většině případů se vraha a jeho oběť znají. Přes polovinu letošních úmyslných zabití bylo motivováno osobními vztahy. Ostatní motivy jsou mnohem vzácnější. Čtyři vraždy si letos někdo objednal, tři se odehrály během loupeže a dvě byly spojené se znásilněním. Početnou skupinu ovšem tvoří případy, které policisté do žádné z těchto kategorií nezařadili. 

Vražedný severozápad

Nejbezpečněji se mohou lidé cítit v Libereckém, Jihočeském a Plzeňském kraji. Na sto tisíc obyvatel v těchto regionech letos připadá méně než jeden vražedný útok. Oproti tomu na Karlovarsku je to zhruba čtyřnásobek. Na Ústecku letos došlo k 16 pokusům o vraždu, za stejné období vloni to bylo jen devět. Ústecký kraj se tak v počtu vražd umístil hned za Prahou (18 vražd), která však má o půl milionu víc obyvatel.

Ve srovnání se světem i okolními evropskými zeměmi nicméně Česko nadále platí za zemi, kde se člověk o život nemusí obávat. Podle nejnovějších údajů Eurostatu připadá v tuzemsku na sto tisíc obyvatel pouze 0,5 dokonané vraždy. Srovnatelně nízké hodnoty mají z evropských států pouze Itálie a Slovinsko. V Rakousku, Švýcarsku, Španělsku a Norsku je to nepatrně více, na Slovensku dvojnásobek, v Lotyšsku téměř desetinásobek.