Lidnatější

Počet obyvatel Česka v posledních letech mírně roste. Je to způsobeno zejména stěhováním, neboť počet zemřelých je často vyšší než počet narozených, a tedy i přirozený přírůstek je záporný.

Starší

Průměrný věk obyvatel Česka se zvyšuje, u mužů přesáhl hranici 41 let a u žen 44 let. V populaci roste počet lidí nad 64 let. Zároveň s tím klesá i počet dětí do 15 let. Zatímco v roce 1989 připadaly na jednoho důchodce zhruba dvě děti, dnes žije v Česku víc důchodců než dětí. V následujících letech bude klesat i počet obyvatel ve věku mezi 15 a 64 lety.

Chudší

Průměrná hrubá měsíční mzda byla ve 3. čtvrtletí roku 2022 více než 40,5 tisíce korun. I přes zvyšování nominální mzdy dochází v důsledku vysoké inflace k poklesu mzdy reálné, naposledy to bylo o téměř 10 procent.

Vzdělanější

Zatímco v roce 1993 mělo vysokoškolské vzdělání více mužů než žen, dnes už je tomu naopak. Nejvíce žen má v současnosti střední vzdělání s maturitou, nejvíce mužů pak střední vzdělání bez maturity. Těch, kteří mají vzdělání základní nebo jsou bez vzdělání, je v Česku zhruba 13 procent a jejich podíl dále klesá.

Osamělejší

Největší podíl mezi Čechy a Češkami mají ti, kteří jsou svobodní,zatímco dříve bylo v populaci vícevdaných a ženatých.Podíl rozvedenýchse v populaci od roku 1989 více než zdvojnásobil, podíl ovdovělýchse v posledních letechprakticky nemění.