V případě, že někdo ze spoluobčanů pozná některé z předmětů zveřejněných na přiložených fotografiích, nechť kontaktuje pracovníky kriminální policie OŘ Policie ČR Třebíč na telefonních číslech: 602 931 420 nebo 732 450 090 nebo přímo na linku 158.