Jedno dítě zemřelo, dalších pět bojovalo o život. Za to primář dostal ústní napomenutí. Tím veškerá odpovědnost lékaře končí. Skončila i ve chvíli, kdy policie zjistila, že ten samý lékař není trestně zodpovědný za záměnu dětí, ke které došlo rok poté.

Když se veřejnost dozvěděla, že Kozák kvůli tomuto skandálu dostal výpověď, zvedla se vlna solidarity a petice za jeho „záchranu“ kolovala i na okresním soudě v Třebíči.

Proto není divu, že Kozák úspěšně uniká trestnímu stíhání i v kauze úniku citlivých osobních údajů z lékařské zprávy jednoho z dětských pacientů.

A to i přesto, že není o úniku informací pochyb. Na závěr se ještě nabízí otázka, kolik skandálů nám nemocnice ještě tají a kolik jich ještě bude potřeba k tomu, aby i lékaři byli za svá fatální pochybení vzati k zodpovědnosti.

Takhle to totiž vypadá, že si mohou dovolit cokoli.

Zarážející je i to, že se případem nezabývala policie.

Minimálně by měla prověřit, jestli se někdo v souvislosti se smrtí dítěte nedopustil trestného činu.

 

Co je Klebsiella oxytoca

 

Zcela normálně se vyskytuje ve vodě, v půdě, může se vyskytovat v trávicím a dýchacím ústrojí člověka a jiných zvířat. Je častým původcem nozokomiálních infekcí – těch, které se vyskytují a přenášejí v nemocnicích, častěji u oslabených pacientů. Známé jsou čtyři patogenní druhy viru Klebsiella, a to: oxytoca, ozaenae, rhinoscleromatis, pneumonie. Způsobuje bronchopneumonie - záněty plic a jejich komplikace. Je nebezpečná pro novorozence. Léčí se specifickými antibiotiky dle citlivosti.

Zdroj: internet