Bez nich by Praha krvácela víc

ANO Ruská osvobozenecká armáda (Vlasovci) se postavila sedmého května proti útoku dobře vyzbrojené německé armády. Ten se jí podařilo zadržet. Je velmi pravděpodobné, že kdyby vjely německé tanky do povstalecké Prahy, zemřelo by mnohem víc bojovníků i civilistů. Podle různých odhadů padlo při obraně československého hlavního města několik stovek vlasovců, tedy určitě více než Rudoarmějců, kteří přijeli později.

NE Jak zbytky německých armád, tak jednotky věrné generálu Vlasovovi toužily po jediné věci: prchaly na západ, aby se mohly vzdát Američanům, od nichž očekávaly mírnější trest za své zločiny. Pražská šarvátka byla výsledkem snahy Vlasovců zalíbit se na poslední chvíli Američanům. Jejich zásah nijak zásadně neovlivnil průběh povstání, jehož skutečnými vítězi jsou Pražané.

Generál Vlasov byl tragický hrdina

ANO Dějiny druhé světové války jsme zvyklí slýchat jako jednoduchou historii dobra, které porazilo zlo. V Sovětském svazu tomu tak nebylo. Stalinova diktatura byla vůči vlastním lidem tvrdší než Hitlerova. Diktátor týral zemi hromadnými popravami, nutil lidi k otrocké práci a vyvražďoval hladomory. Příslušníci Ruské osvobozenecké armády volili mezi dvěma strašnými zly. To, že si vybrali Němce je pochopitelné, tím, spíš, že si tak zachránili život.

NE Andrej Andrejevič Vlasov je zrádce a válečný zločinec. Uznali to i západní spojenci, kteří ho vydali Rusům k potrestání. Nesouhlas s vládnoucím režimem není a nemůže být důvodem pro vlastizradu. Ani snaha zachránit si život v těžkých podmínkách německého zajetí. Bylo všeobecně známo, že Hitler chce Rusy vyhubit, brutalita jednotek SS překonala ty nejhrůznější představy. Než takového spojence, měli zajatci raději volit smrt.

Dycky Řeporyje!

ANO Řeporyje jsou, jak tvrdí jejich provokatérský starosta Pavel Novotný, autonomní městská část a mohou si dělat, co chtějí. V dějinách této vesnice později přičleněné k Praze není mnoho větších událostí, než zde vynesené rozhodnutí vlasovovského generála Buňačenka o pomoci pražskému povstání. Událost je prokázaná, boj ruských vojáků proti Němcům též. Proč to nepřipomenout?

NE Stavět pomník zbabělcům, kteří ve snaze zachránit si život, už podruhé v tu chvíli převlékali uniformu je zvrácené. Tím, že Ruská osvobozenecká armáda bojovala po boku Hitlera, přišla o jakékoli právo na světlou památku. Snaha řeporyjského starosty zvyšovat si skrze odkaz těchto zrádců pochybnou proslulost, je tragikomická.

Rusové nám chtějí diktovat dějiny

ANO Putinovské Rusko se vrací k oslavě Stalina. Mluví do suverénních rozhodnutí Česka, jak ukázala hysterie kolem pomníku maršála Koněva. Rusko se snaží rozšířit svůj vliv. Zjednodušený výklad dějin, který lidé znali ze socialistických škol, mu v tom pomáhá. Jakákoli snaha vykládat historii jinak než po putinovsku, je vydávána málem nebo úplně za neonacistickou propagandu.

NE Sovětský svaz, tedy především jeho vojáci a prostí civilisté, je největším vítězem nad největším zlem v dějinách. Není divu, že Rusové vzpomínají na více než dvacet miliónů mrtvých z druhé světové války. Bez Rudé armády by nebyla osvobozena Evropa, Československo, Praha. Je naprosto pochopitelné, když Rusové protestují proti oslavě jedné šarvátky vedené zrádci.