Otřesných případů stále přibývá

ANO Loni policisté vyšetřovali sto šedesát tři případy týrání zvířat. Je to největší číslo nejméně za dvacet let. Podle policistů roste i brutalita tyranů. Ti působí nešťastným tvorům bolestivé rány a zlomeniny, moří je hladem a zimou. Zákony jsou bezzubé i proti množírnám psů. Ti jsou tam drženi v naprosto otřesných podmínkách.

NE Společnost je čím dál vyspělejší a věnuje větší pozornost všem, kterým je ubližováno. Lidé si více všímají i trápených zvířat a častěji se obracejí na strážce zákona. Ochranářské organizace zřídily patřičné linky, radí svým klientům, jakým způsobem podezření nejlépe nahlásit. Větší počet případů tedy není důsledkem zvýšené brutality, ale naopak většího soucitu.

Tyrani se nezastaví u „němých tváří“

ANO Statistiky jsou neúprosné. Téměř v devadesáti procentech domácností, kde byly trýzněny děti, byla před tím týrána i zvířata. Ty trápila i plná polovina sexuálních násilníků a čtvrtina pedofilů a stejný počet vězňů, kteří byli odsouzeni za agresivní činy. Pokud by byl zákon přísnější v případě „němých tváří“, mohlo by se předejít i zločinům proti lidem.

NE Agresivní psychopati jsou schopni svou nenávist vybíjet na tvorech bez ohledu na jejich vývojový stupeň. Vyvozovat z toho, že se jaksi „učí“ na zvířatech, by bylo zpozdilé. Porucha osobnosti je bohužel dána a může se nejprve projevit i násilím vůči lidem. Pomoci může jen prevence, pozornost okolí a dobrá práce policie.

Postihy jsou příliš mírné

ANO Ve vězení skončí jen nepatrná část násilníků a tyranů. Soudci tam posílají pouze recidivisty. Brutální ničemové tak většinou vyváznou jen s pokutou nebo podmínkou. Kdyby bylo možno uložit až šestileté vězení, jak nyní požadují senátoři, změnil by se z hlediska zákoníku pohled na takové činy. Soudy by už nemohly ukládat alternativní tresty a musely by zločince poslat za mříže.

NE Už nyní se sazby blíží sazbám, které mohou dostat lidé, kteří trýzní svěřenou osobu. Je absurdní, aby za týrání zvířete byl vyšší trest než za zmrzačení člověka. „Jsme lidé a měli bychom se k živým tvorům chovat dostatečně s úctou, ale udržet si odstup,“ řekl například v této souvislosti poslanec Pavel Bělobrádek.

Jsou to naši bližní

ANO Západní společnost je čím dál vyvinutější a to se odráží i v tom, že chce působit méně utrpení. Čím dál tím víc lidí se stává vegany, ženy odmítají nosit pravé kožešiny, zákazníci odmítají kupovat vejce z klecových chovů, kde trpí slepice. Nový pohled vidí zvířata spíše jako jakési spoluobyvatele planety než jako předměty spotřeby. Tomu mají odpovídat i zákony.

NE Samozvaní bojovníci za zvířecí práva jsou sentimentální a většinou jim jde jen o pozornost. Na Zemi žijí desítky a stovky milionů trpících lidí, těm máme pomáhat především. Pokud by nás měly právem pohoršovat nízké tresty, pak jsou to naopak rozsudky nad vrahy a pachateli znásilnění, kteří si odsedí sotva více, než kdyby bili psa.