Jsou to potenciální teroristé

ANO Islámský stát byl poražen jen jako vojenská organizace na Blízkém východě. Jeho ideologie žije dál a chce udeřit přímo v Evropě. Jeho bojovníci sem mají proniknout v přestrojení. Vůdci džihádistů dokážou být nesmírně lstiví. Nedospělí mladíci se nezdají být nebezpeční. Ve skutečnosti dokázal Islámský stát vycvičit i dětské bojovníky. Neexistuje žádná záruka,že mezi takzvanými sirotky nejsou nemilosrdní teroristé.

NE Děti bez doprovodu žijí v těžkých podmínkách uprchlických táborů většinou dlouho. Jsou to lidé, kteří uprchli především před neuvěřitelně barbarskou válkou v Sýrii. Jejich příbuzní zahynuli nebo se ztratili. Představa, že nezletilí uprchlíci jsou spícími agenty IS, je paranoidní. Česká strana má navíc možnost si všechny sirotky prověřit a ty, kteří by se zdáli podezřelí, nemusí přijmout.

Islám je nebezpečím

ANO Devadesát procent českých občanů odmítá islám. Spíše než za náboženství ho považují za útočnou ideologii, která útočí na umírněný Západ. Rozšiřování islámu v Česku představuje společenské riziko. Podle většiny obyvatel nerespektují věřící tohoto náboženství zákony a zvyklosti země, do které přišli.

NE Přijetí několika desítek islámských sirotků skutečně neznamená masové rozšíření tohoto náboženství. Navíc početné muslimské menšiny v západoevropských zemích žijí z drtivé většiny spořádaně. Média si všímají jen výstřelků. Německu a dalším zemím se podařilo do normálního života začlenit i převážnou část uprchlíků z poslední velké vlny.

Nemusí jít o žádné sirotky

ANO Představa, že by země měla přijmout zubožené malé děti ohrožené válkou nachází trhliny, když se na věc podíváme blíže. Jde často o výrostky, ekonomické uprchlíky, jejich věk není přesně znám. Není zdaleka vyloučeno, že jsou to vyslanci rozvětvených rodin, které se za jejich pomoci chtějí dostat do vytoužené Evropy. Naše země takové ekonomické migranty nepotřebuje.

NE I kdyby se nakrásně našli někteří příbuzní a chtěli za svými dětmi do České republiky, nic se neděje. Země má dost peněz i kapacit, aby jim zajistila patřičné vzdělání případně profesionální zaškolení. Hospodářství se dlouhodobě potýká s nedostatkem pracovních sil. I ekonomičtí migranti jsou tedy vítáni, pokud chtějí pracovat.

Uprchlíci ohrožují celou Evropu

ANO Současné uprchlické vlny jsou nebezpečím pro západní hodnoty a Západ jako takový. „Staré“ evropské země to nejsou schopny vidět, jsou v zajetí falešných humanistických ideálů. Země visegrádské čtyřky, které mají zkušenosti s komunistickým útlakem před nebezpečím důsledně varují. Tento správný postoj nesmíme opouštět a ustupovat tlaku Evropské unie.

NE Pomoc uprchlíkům patří k základům evropské etiky. Unie si je vědoma své zodpovědnosti k chudým a ohroženým a pomáhá jim podle svých sil. Samozřejmě aniž by ohrozila své životní zájmy. Země, které se odmítají na vlně solidarity podílet, působí sobecky a nevděčně. Neochota přijmout několik desítek opuštěných dětí tak ohrožuje českou budoucnost v Unii.