Nerozhodují jenom volby

ANO Volby jsou důležitým prvkem demokracie, ale zdaleka ne jediným. Odehrávají se jednou za čtyři roky, lidé mají omezený výběr, strany zakrývají své pravé úmysly a používají politický marketing. Politici potřebují neustálý dohled, jinak jsou v pokušení zneužívat moc. Milion chvilek pro demokracii reprezentuje tento dohled v situaci, kdy má Andrej Babiš mimořádný politický ekonomický i mediální vliv.

NE Volby jsou základním zákonem i matematikou demokracie. Kdo zpochybňuje výsledky férových voleb, jedná mimo její rámec. Občanská hnutí patří ke svobodné společnosti. Jejich připomínky a návrhy má každý zodpovědný politik vítat. Mají právo protestovat proti konkrétním politickým opatřením, která podle nich škodí lidem. V žádném případě se však nesmějí stavět nad voliče a jejich rozhodnutí.

Revoluci také vedli intelektuálové a herci

ANO K listopadové revoluci se před třiceti lety přidal skoro celý národ. Její ideje však zformovala zejména skupina disidentů kolem Václava Havla, ponejvíce intelektuálů. Studenti šli jako první do střetu s režimem, herci pomohli šířit myšlenky „sametu“ mezi lidmi. Stejné skupiny dnes podporují hnutí Milion chvilek pro demokracii. Pojmenovávají společenské problémy, které musíme řešit.

NE Současnost nelze nijak srovnávat se situací před třiceti lety. Tehdy stál proti demonstrantům nepřátelský režim dosazený okupační mocností s nulovou legitimitou. Je pěkné, když dnes intelektuálové a herci vyjadřují názory. Ty však nejsou o nic důležitější nebo cennější než názory jakéhokoli jiného občana. Pokud se organizátoři demonstrací snaží vyvolat dojem „druhého listopadu“, je to politický kýč.

Milion chvilek reprezentuje budoucnost

ANO Lidé sdružení okolo spolku „Milion chvilek“ jsou proevropští a ekologičtí. Na rozdíl od politiků, kteří uvažují maximálně na čtyři roky dopředu, myslí na budoucnost země. Mluví o otázkách, jejichž naléhavost si většina občanů ani neuvědomuje, přesto, že jsou důležité. Podobně jako disidenti před třiceti lety jsou Mikuláš Minář a spol. Jakýmisi učiteli národa.

NE Organizátoři demonstrací reprezentují pouze sebe a své kamarády. Mají samozřejmě právo vstupovat do veřejné diskuse a účastnit se názorových střetů. Pokud vyvolávají dojem, že jsou jakýmisi věrozvěsty, lepšími lidmi, kteří lépe vědí, co mají dělat ti ostatní, podvádějí. Z tohoto podvodu pak plyne licoměrný průběh demonstrací.

Andrej Babiš musí cítit protitlak

ANO Milion chvilek vystupuje v mimořádné chvíli. Miliardář Babiš shromáždil obrovskou moc. Je to všehoschopný muž, který své mimořádné inteligence a zkušenosti může využít k novému zotročení obyvatelstva. Jeho strana mu věrně slouží, opozice je slabá. Občanské hnutí je jediný způsob, jak tohoto predátora umravnit a vykázat do patřičných mezí.

NE Andrej Babiš je dlouhou dobu oblíbený demokratický politik. Jeho cílem je ekonomický rozvoj a modernizace země. Vládne ostře a technokraticky. Není ovšem znám jeden jediný případ, kdy by on nebo jeho vlády porušily demokratická pravidla hry. Občanské svobody jsou v Česku na stejné úrovni jako kdekoli na Západě a nic nenasvědčuje tomu, že by měly být omezeny.