Veřejnost i odborníci si eutanazii přejí

ANO Češi jsou pro to, aby lidé mohli dobrovolně ukončit život při těžké nemoci. Šedesát sedm procent s tím rozhodně nebo spíše souhlasí. Počet příznivců eutanazie navíc rok od roku vzrůstá. Návrh zákona má podporu i u odborníků. Podle průzkumu s ním souhlasí pětapadesát procent lékařů a až sedmdesát procent zdravotních sester. Shodují se na tom, že lidé v beznadějných stadiích nemoci zbytečně trpí.

NE Předseda lékařské komory Jiří Kubek nazývá poptávku po eutanazii převlečenou poptávkou po lepší paliativní péči. Když už jsou možnosti léčby vyčerpány, má moderní medicína dost prostředků, aby umožnila lidem bezbolestný konec života uprostřed rodiny. Pro eutanazii jsou ponejvíce mladí lidé, pro které je to vzdálený problém. Starší lidé a ti, kdo doprovázeli umírající, si ji nepřejí.

Člověk má právo rozhodnout o svém životě

ANO „Eutanazie se měla legalizovat už dávno. Tisíce lidí zbytečně zemřely v utrpení jen proto, že vedeme tyto diskuse,“ říká dlouholetý zastánce eutanazie Milan Hamerský. Člověk má být až do konce suverénem, uchovat si kontrolu nad svým životem. Ideálním prostředkem je asistovaná sebevražda, která se praktikuje ve Švýcarsku. Lékař připraví bezbolestný smrtící koktejl, pacient si ho podá sám.

NE Jiří Kubek a mnoho dalších lékařů pokládá aktivní eutanazii přímo za zabití či napomáhání k sebevraždě. Podle nich odporuje Hippokratově přísaze, při které se lékař zavazuje pomáhat za všech okolností. Známý psychiatr Radkin Honzák se domnívá, že ukončení lidského života může lékaře duševně poškodit, a radí případně toto rozhodování oddělit od medicíny. Podle křesťanů nemá člověk v žádném případě právo brát si život.

Stejně se to v nemocnicích děje

ANO Každý slyšel o tom, že lékaři sami nebo po poradě s příbuznými dali beznadějně nemocnému smrtící dávku morfia. Nebo o tom, že pacienti ve vegetativním stavu byli odpojeni od přístrojů. Někteří klevetníci v tom krom důvodů milosrdenství hledají i drsnou ekonomickou úvahu: nemocnice ušetří a zůstane víc prostředků na vyléčitelné pacienty.

NE Takové historky nejsou nic jiného než tlachy. Lékaři dělají všechno, aby zachraňovali životy. Pokud už neznají cestu, jak pomoci, drží nemocného při životě, jak to jen jde a doufají v možnost obratu nebo ho předají do paliativní péče. I kdyby je nakrásně nevedla profesionalita a dobrá vůle, nedovolila by jim pacienty usmrcovat obava před trestem.

V zahraničí se dobrovolná smrt osvědčila

ANO V Nizozemsku, kde je eutanazie legální, roste počet žádostí o ni. Lidé chtějí rozhodnout i o svých posledních chvílích. Ve Švýcarsku je tolerovaná asistovaná sebevražda. Nevyléčitelně nemocní lidé, kteří doma trpí, tam odjíždějí, aby mohli důstojně skončit se svým trápením. Možnost „odpojit“ lidi v beznadějném stavu od přístrojů ulehčuje muka jejich příbuzným.

NE Případ Vincenta Lamberta sleduje celý svět. Žena chce ukončit jeho vegetativní život, ostatní příbuzní ne. Jeden soud nařídí odpojení od přístrojů, druhý ho zruší. Nesnesitelné pro jeho blízké i pro něho, pokud vnímá. Rozšiřování aktivní eutanazie jako v Nizozemí vede k pokušení ji zneužívat a rozšiřovat například i na duševně nemocné lidi.