Svoboda bádání je zaručena

ANO Finanční dar poskytuje firma ze dvou důvodů: Jednak chce pomoci vzdělání v zemi. Jednak chce ukázat veřejně svou dobročinnost. Nemá sebemenší důvod zasahovat do chodu školy. Pověst je pro ni drahocenná a jakýkoli skandál ji může poškodit. Reakce na Karlově univerzitě byla přehnaná až paranoidní: studenti a učitelé se začali bouřit jaksi preventivně, dávno předtím než by se snad mohlo něco stát.

NE Karlova univerzita se zavázala, že „nebude poškozovat dobré jméno“ Home Creditu. Jak tedy mají například sinologové zkoumat jeho podnikání v Číně? Tam ho někteří kritici označují za lichvářské. Řekněme však, že by sporná věta v ujednání nebyla. I tak si dárce vždy najde cestu, jak ovlivňovat práci na vysoké škole. Většinou nejde o formální tlak, stačí se však přitočit k rektorovi: „Tak my vám dáváte peníze a ten ošklivý docent o nás píše takové nechutnosti…“

Vzdělání potřebuje další peníze


ANO V počtu vysokoškolsky vzdělaných lidí v poměru k počtu obyvatel stále zaostáváme za nejvyspělejšími zeměmi. Karlova univerzita se v hodnocení
nejlepších VŠ pohybuje okolo třístého místa, další jsou na tom ještě podstatně hůř. Stát nemá dostatečné příjmy na to, aby financoval velký kvalitativní skok ve výuce. Peníze soukromých sponzorů jsou pro to nanejvýš potřebné.

NE Karlova Univerzita má roční rozpočet téměř jedenáct miliard korun. Ani další veřejné vysoké školy na tom nejsou špatně. Problém je v tom, že samosprávy neumějí pořádně hospodařit. Zbytečně utrácejí a nezbývá jim na platy a pomůcky. Se sponzorskými penězi by to dopadlo podobně. Je potřeba především zlepšit hospodářské řízení.

Pro soukromé firmy je to nejlepší způsob, jak pomáhat

ANO Silné společnosti mají většinou společenskou odpovědnost a hledají cesty, jak ji projevit. Zároveň chtějí, aby jejich dary měly smysl a byly vidět. Pomoc vysokým školám má dvojnásobný smysl: Nikdo nepochybuje o tom, že investice do vzdělání jsou potřebné. Velké i menší firmy navíc mohou v dobrém slova smyslu pomoci najít takové obory, které se skutečně uplatní.

NE Pokud firmy chtějí účinně pomáhat společnosti, měly by především obdarovat zdravotnictví či sociální služby. Tisíce lidí potřebují neodkladnou pomoc, na kterou nejsou peníze. Problém vysokých škol nespočívá v nedostatku peněz. Nedokážou dát atraktivní nabídku skutečně potřebných studijních oborů, systém výuky je většinou zkostnatělý. To peníze nezmění.

Poučme se ze zahraničí

ANO Soukromé firmy v Evropě, ale zejména v USA, hojně poskytují dary nejen soukromým, ale i veřejným vysokým školám. Sponzory se stávají i zámožnější jednotlivci a rodiny. Ti vidí v pomoci školství úhradu svého dluhu vůči budoucnosti. Není nic neslušného na tom, když se dárci chtějí svými radami podílet na rozvojové strategii školy.

NE Jak ukázala reakce na partnerství s Home Creditem, je akademická obec na sepětí s kapitalisty citlivá. Tato ostražitost není náhodná, dary bývají u nás často provázeny nemístnou snahou o prosazení vlastních zájmů. Bylo by hezké, kdyby se podařilo najít řád ve financování vysokých škol firmami. V našem prostředí to však zatím není možné.