Podvedení mají na náhradu právo

ANO Smetkovi klienti nedoplatili na podnikatelskou chybu. Byli podvedeni. Falešný podnikatel byl odsouzen na dvanáct let. Do zoufalé situace se dostaly celé rodiny. Všechny peníze daly do stavby příbytku a zůstaly jim jen základy. Někteří domky svépomocí dostavěli, další se pokusili z bryndy vyhrabat jinak. Procesy se neskutečně táhnou. Stát měl okradeným lidem pomoci už dávno.

NE Jakkoli je situace takto podvedených vždy politováníhodná, stát ji řešit nemůže. Poškození lidé se musejí obrátit na justici, od toho tu je. Za náhradu škody je odpovědný zločinec, nikoli celá společnost. H-System se stal symbolem hromadného nestydatého podvodu.To však neznamená, že klienti H-Systemu jsou v horším postavení než jiní „neznámí“ oloupení. 

Odškodnění by bylo dobrým příkladem


ANO Lidé příliš nedůvěřují státním institucím. Jedním z důvodů je, že nevěří v rovnost a spravedlnost. Pokud teď ukáže stát velkorysost, dá najevo, že je na straně obyčejných lidí. V případě H-Systemu totiž není pochyb o tom, kdo je oběť. Soudy nejsou celá léta schopny poškozeným lidem dát spravedlnost. Některým dokonce hrozí, že o dostavěné domy přijdou. Když justice nefunguje, měl by stát zasáhnout.

NE Jednorázové odškodnění klientů H systému by bylo další z řady nespravedlností. Lidí, které připravili o majetek podvodníci, je mnohem víc. Proč mají mít někteří z nich privilegia? Štěstí pro jedny jen prohloubí pocit křivdy u dalších. Nemluvě o tom, že peníze na případnou náhradu by vzaly úřady z daní. Zvýhodnění lidí z H-Systemu by nebylo nic jiného než populistické gesto.

Je třeba změnit zákony


ANO Současné zákony nadbíhají silným proti slabým. Někde jsou doslova absurdní: Proč se mají vystěhovat členové družstva Svatopluk, když si domky dostavěli za své peníze? Proč se poškození nemohou domoci aspoň části majetku, kterou soudy zabavily Petru Smetkovi? Nerovnost v zákonech se netýká jen podvedených, ale například i obětí příliš tvrdých exekucí.

NE Zákony nemohou zajistit absolutní spravedlnost a působit jako osvícený mocnář s neomezeným majetkem. Musí pamatovat na všechny stejně. Podvodník byl odsouzen a odpykal si celý trest. Proč by měli mít právo na jeho zabavený majetek jen někteří vyvolení? Zločinci bohužel jsou a budou. Spravedlnost se je ze všech sil snaží dopadnout a potrestat. Nemá však možnost nahradit jejich obětem ztráty.

Chce to celkové řešení

ANO Každý, kdo má rozum a srdce, vidí, že klientům H-Systemu se nedostalo zadostiučinění. Řekněme, že spravedlnost jim ho dát nemůže. Někde je tedy chyba. Stát by měl vymyslet nějaké řešení pro všechny podvedené lidi, případně pro všechny oběti zločinů. Proč by nemohl vzniknout v rozpočtu státní fond pro pomoc obětem?

NE Státní rozpočet je beztak napjatý. Hlavní rozdíl je však jinde. Jak vyčíslit škody? Komu pomoci dříve a komu později? A kdo je vlastně oběť? Kdo by takový fond spravoval? Kdo by rozděloval peníze a podle jakého klíče? Náklady na takový fond a výhody z něho plynoucí by byly jistě zastíněny byrokracií a spory kolem něho.