Neúspěch by neměl zničit všechno

ANO Gymnazista, který dnes s konečnou platností propadne u maturity, nemá další šanci. Stát mu řekne: Jsi nikdo. Může se vykázat jen ukončeným základním vzděláním, což ho diskriminuje na pracovním trhu. Pokud uzavře všechny čtyři ročníky středoškolského studia, mají mu být uznány, i když u maturity neuspěje. Jeden test by neměl rozhodovat o budoucnosti mladých lidí.

NE Každý, kdo se studiu jen trochu věnoval, má velkou šanci, aby u maturity uspěl. I ten, kdo propadne, má možnost opakovat zkoušku hned dvakrát do pěti let. Opakuje jen ty předměty, ve kterých byl nedostatečný. Už teď odborníci tvrdí, že význam a úroveň maturity neustále klesá. I pro život je důležitá: Člověk by měl být připraven na to, že o budoucnosti často rozhoduje jeden jediný test.

Ať rozhoduje zaměstnavatel, ne stát

ANO V současné době dostávají maturanti úkoly, které jim dávají státní instituce. Zkouška nemůže být objektivní pro všechny. Hranice mezi propadnutím a nepropadnutím je příliš tenká na to, aby se z ní dal udělat jednoznačný závěr. O tom, zda má mít člověk šanci na pracovním trhu, by měli rozhodovat sami zaměstnavatelé. Bodové ohodnocení  je pro ně lepším vodítkem.

NE Piráti paradoxně navrhují, aby se ten, kdo u maturity propadne, nemohl dostat na vysokou školu. To je ovšem cílem jak studentů gymnázií, tak většiny absolventů středních odborných škol. V tom nejpodstatnějším by se tedy nezměnilo nic. Neúspěšní by zase chtěli zkoušku opakovat. A jakou informací pro zaměstnavatele, který chce instalatéra, je, že jeden uchazeč má z češtiny čtyřicet devět bodů a druhý padesát jedna?

„Zkouška dospělosti“ je přežitek

ANO Maturita sama o sobě už při shánění práce nepomůže. Pokud firmy chtějí kvalifikované experty, vybírají mezi vysokoškoláky. Pokud potřebují spolehlivé dělníky nebo šikovné řemeslníky, neptají se jich na maturitu. Potvrzení o středoškolském vzdělání docela stačí. Bodovací systém tak pomůže těm, které by to, že nemají kulaté razítko od maturity, poškozovalo.

NE Středoškolské vzdělání trvale upadá a ztrácí hodnotu. Požadavky na žáky jsou čím dál měkčí. Ministr Plaga nedávno znovu odložil povinnou maturitu z matematiky. Těžké předměty, při kterých musí studenti projevit logické myšlení a píli, lze tedy obejít. Dokončit střední školu bez maturity je více než snadné. Jistě, nový návrh je pro žáky pohodlný. Opravdu ale chceme, aby gymnázia a střední školy opouštěli nevzdělanci?

Je to moderní trend

ANO Známkování je velice nepřesný způsob, jak hodnotit skutečné znalosti. Zvlášť pokud máme oddělit ještě dostatečné od těch nedostatečných. Bodové či slovní hodnocení je rozšířeno ve většině vyspělých zemích. V USA a Británii zavádějí bodovanou maturitu. Z těchto zkušeností vychází i pirátský návrh. Je to spravedlivější.

NE Proč opisovat novoty ze zahraničí? Systém se známkovanými maturitami slouží dobře. Je spravedlivý a férový pro všechny. Měnit ho víceméně pro nic za nic se nevyplatí. Zmodernizovat potřebujeme celý systém výuky, ne nepodstatné maličkosti. Spor o formální změny odvrací pozornost od skutečné 
reformy vzdělání.