KSČ odpovídá za zločiny v 50. letech

ANO Gottwaldova strana se chopila moci pučem v roce 1948. Postupně přebrala veškerou moc. Politické procesy se děly na její rozkaz a přání. Politbyro psalo a podepisovalo politické rozsudky smrti pro Miladu Horákovou, Heliodora Píku a další vězně svědomí. Komunisté pronásledovali nejen své odpůrce. Majetku a práce zbavili sta tisíce nevinných lidí.

NE Komunistická strana se pokusila uskutečnit socialistickou revoluci, zavést spravedlivý společenský řád bez utlačovaných a pánů. To si přála většina obyvatelstva. Změna společenského uspořádání byla v jádru dobrá, ale byla lemována konkrétními chybami a zločiny konkrétních lidí. Politické procesy nebyly v plánu českých komunistů, bohužel si je nechali vnutit sovětským diktátorem Stalinem.

Komunistická ideologie je zločinná

ANO Socialistická revoluce předpokládá, že dělníci a rolníci převezmou moc násilím. Marxovu teorii třídního boje dotáhli ke kruté dokonalosti jeho následovníci Lenin a Stalin. Podle jejich spisů musí komunisté nemilosrdně „účtovat“ s „buržoazií a kulaky“. Krádeže a vraždy ve jménu „dělnické třídy“ jsou nejen schvalovány, jsou pokládány za nejlepší cestu k nové společnosti, jež je ve skutečnosti diktaturou vyvolených komunistů. 

NE Marx objevil a zdůvodnil teorii, podle které bude kapitalismus jednou překonán nejen spravedlivějším, ale i produktivnějším světovým řádem. Nikde není psáno, že revoluce musí být krutá a násilná, důležité je, že starý systém bude nahrazen novým, vyspělejším, podobně jako byl feudalismus nahrazen právě kapitalismem. Tyto Marxovy myšlenky jsou živé dodnes.

Měli jsme se vyrovnat s minulostí

ANO Komunistická strana byla symbolem útlaku a kolaborace se sovětskými okupanty. Vystupovala a vládla jednoznačně proti zájmům vlastní země. Zákaz by nebyl v rozporu s nenásilným charakterem listopadových událostí. Členové strany by nebyli nijak postiženi, měli by i nadále všechna občanská práva.

NE Zakázat komunistickou stranu by bylo protizákonné. Ve chvíli, kdy změnila stanovy tak, aby vyhovovaly demokratickým principům, mohla se volně účastnit politické soutěže. Samotný název přeci
ještě není zločin. Volební úspěchy strany navíc dokázaly, že má poměrně solidní voličskou základnu. Bylo by nespravedlivé diskriminovat jednu skupinu voličů jen proto, že se jiným jejich volba nelíbí.

Komunisté škodili a škodí

ANO KSČ a později KSČM sice změnily stanovy, nikoli však jádro své ideologie. Ve sněmovně i mimo ni napadají komunisté zásadní zájmy země, zejména členství v NATO a Evropské Unii. Nepokrytě prosazují mocenské zájmy Ruska a Číny. V současné době nemají sílu na změnu poměrů, ale i tak čelní funkcionáři KSČM chválí stalinismus a zkreslují historii.

NE KSČM prosazuje svou politiku demokratickými prostředky jako všechny ostatní strany. Za dobu trvání samostatného Česka nevzbudila ani podezření z toho, že by nedodržovala pravidla. Její politika odráží přesvědčení a zájmy stovek tisíc voličů. Není možné tvářit se, jako by tito voliči neexistovali. Pokud se to někomu nelíbí, musí je v rámci volební soutěže přesvědčit.