Ve školách lze dodržet hygienu

ANO Školy už mají zkušenosti i prostředky, jak co nejvíce bránit přenosu nákazy. Žáci by měli mít roušky po celou dobu vyučování i ve společných prostorách. Učitelé mohou obdržet od státu respirátory. Školní prostory lze účinně dezinfikovat. Lze učit po skupinách. V okolních zemích se nyní epidemie také šíří rychle, zavírají se restaurace a bary, platí omezení pohybu, ale školy nadále vyučují.

NE Je prokázáno, že v září byly třídy jedním z důvodů, proč je u nás druhá vlna koronaviru tak děsivá. Samozřejmě nyní je ta tam bezstarostnost té doby a hygiena by byla mnohem přísnější. Nikdo však nedokáže zajistit, aby žáci nosili roušky stále a správně a aby se mezi sebou nedružili. Děti se mohou virem nakazit a nemají žádné příznaky. Infekci ale pak přenesou na své rodiče a prarodiče.

Černá a bílá
ČERNÁ A BÍLÁ: Jsou nejnovější opatření proti epidemii dostatečná?

Vzniknou trvalé škody na vzdělání

ANO Distanční výuka zdaleka nedokáže nahradit přímou účast na vyučování. Navíc ji spousta učitelů nezvládá a řada žáků se jí neúčastní. Zvýhodněni jsou ti, kterým jsou rodiče schopni účinně pomoci, a ti, kteří se dobře vyznají ve využití počítačů. Naopak ti, kteří jsou slabší, ztrácejí kontakt. Obrovské mezery v praxi si odnesou učňové a žáci odborných škol. Na dálku se praktické obory vyučovat nedají.

NE Několikatýdenní či dokonce několikaměsíční výpadek je drasticky přeceňován. Žáci, kteří utrpí úraz nebo jsou náchylní k běžným chorobám, naberou za rok také několik týdnů absence. Ve spolupráci s kamarády a učiteli všechno hravě doženou. Nynější situace není o nic horší, než kdyby onemocněla na pár neděl celá třída. Navíc je dnes prvořadou věcí zastavit epidemii a vše ostatní musí jít stranou.

Je dobře, že odchází Roman Prymula?
ČERNÁ A BÍLÁ: Je dobře, že odchází Roman Prymula?

Je to důležité pro rodiče a hospodářství

ANO S malými dětmi musí zůstávat doma alespoň jeden rodič. Musí se jim věnovat a pomáhat s dálkovou výukou. Hospodářství je už teď výrazně oslabené tím, že jsou uzavřeny jeho důležité součásti. Rodiče, kteří se starají o své děti, chybí. Navíc jim stát proplácí náhrady. Škody na ekonomice mohou být do budoucna vyšší než ty, které způsobí covid.

NE Hospodářství se rychle zotaví, pokud se podaří epidemii zkrotit. Strázně rodičů, kteří se musí věnovat školním dětem, jsou zveličovány. Je to samozřejmě stresující, to je však všechno. Trocha nepohodlí za úspěch v boji s covidem určitě stojí. Hospodářské ztráty sice budou, ale pokud se zabrání dalším ztrátám životů, stojí to za to.