Vymýtíme negramotnost

ANO Mnozí lidé zejména ve vyloučených lokalitách, ghettech, nemají důvod ani zájem dohlížet na to, aby jejich děti chodily do školy. Ty vyrůstají v pouličních tlupách, často propadají alkoholu a drogám, na něž si vydělávají krádežemi. Nedokončí školu a nenaučí se pořádně číst a psát, nemají sociální návyky. Pokud bude rodičům hrozit, že přijdou o dávky, začnou děti do školy posílat.

NE Snažit se napravit bědnou lidskou i sociální situaci rodin tím, že jim vezmeme dávky, je zcestné. Opatření dopadne jen na ty opravdu potřebné. „Profesionální“ zneužívači systému, kteří sami nutí děti, aby místo školy kradly, si najdou způsob jak si sociální pomoc vynutit. Úředníci nemají dost síly na to, aby dokázali takové lidi uhlídat dnes, nepůjde to ani v budoucnu.

Pomůže to v boji proti chudobě

ANO Pouze děti, které vychodí školu, mají šanci uplatnit se v praktickém životě. Nejde však jen o to. V ghettech jsme svědky beznadějného kolotoče bídy a všeobecného zmaru. Mladí lidé, jejichž rodiče jsou často narkomani a alkoholici, kteří nikdy nepracovali, nemají kladné vzory. Většinovou společnost berou jako nepřátelskou. To může změnit jedině výuka.

NE Představme si, že skutečně budou rodiče z chudých a zdevastovaných rodin kontrolovat zameškané hodiny. Nepochybně dětem „vysvětlí“, že je to jen kvůli dávkám a doprovodí to sprškou nadávek na „nespravedlivý“ stát. Donucení nikdy nevede k dobrým výsledkům, v tomto případě zvlášť. Co si počnou učitelé s žáky, kteří si přišli jen pro čárku a jinak hodlají zlobit a otravovat?

Zdravotní omluvenka platí

ANO Nové opatření je zaměřeno skutečně jen na ty, kteří své potomky zanedbávají. Počítá s tím, že někdo může být častěji nemocný. Pokud tedy dítě zamešká více než sto hodin, musí se prokazovat potvrzením od lékaře. Normální rodiče, jejichž děcko je chronicky nemocné, samozřejmě k lékaři chodí a není pro ně problém se se školou domluvit.

NE Zejména pro pracující matky samoživitelky mohou být návštěvy u lékaře časový a organizační problém. Pokud jejich dcera nebo syn marodí, napíšou mu v dobré víře omluvu do školy. Nezapisují si, kolik hodin to bylo. A najednou přijdou o dávky. Naopak jsou matky a otcové, kteří dokážou doktorům vyhrožovat, a ti jim napíšou příslušné papíry, jen aby měli klid.

Příspěvky nemají být „zadarmo“

ANO Dávky na bydlení se staly předmětem obludného byznysu. Protřelí podnikatelé nabízejí chudým lidem ubytování v naprosto nevyhovujících podmínkách. Sociálně potřební i jejich ubytovatelé berou dávku jako nárokovou. To je systém, který všechny morálně korumpuje. Příjemci dávek si musí uvědomit, že mají i nějaké povinnosti.

NE Už dnes má stát možnost krátit dávky těm, kteří neplní jejich podmínky. Úředníci si však nedokážou vynutit respekt. Řada neziskových organizací navíc proti omezování příspěvků bojuje. Podle nich jde o bezpráví páchané na bezbranných lidech. Stát je na zneužívání dávek krátký. Pokud nezačne fungovat lépe, žádné jednotlivé opatření nepomůže.