Pomůže to proti množírnám

ANO Česko je zaslíbenou zemí takzvaných množíren. Feny jsou tu chovány často v úděsných podmínkách. Rodí stále nová a nová štěňata, která se snaží majitelé co nejvýhodněji prodat. Běžnými kontrolami se většinu z těchto „výroben tvorů“ nedaří odhalit. Pokud bude mít štěně čip ještě před tím, než bude předáno novému „páníčkovi“, budou mít úřady možnost zjistit, kde se rodí mláďat podezřele mnoho.

NE Zákon je méně než polovičatý. Štěně sice musí mít čip, neexistuje však žádná povinnost přihlásit ho do nějakého registru. Provozovatelé množíren jsou na tom stejně jako dřív. Novému majiteli, který se většinou na nic neptá, prodají například mládě neočipované, on pak navštíví veterináře sám, nebo to vůbec neudělá. Množírnu lze tak nadále odhalit vpodstatě jediným způsobem na základě udání.

Čipování psovi neublíží

ANO Obavy, že vpravení čipu je velký zásah do organismu, jsou naprosto liché. Samotné zařízení je veliké přibližně jako zrnko rýže. Pod kůži se dostane jednoduše pomocí injekční jehly. Navíc je obaleno speciálním materiálem, který vylučuje infekci či alergickou reakci. Celá věc je tedy bezpečnější a méně bolestivá než běžné očkování.

NE I malý zákrok může bolet a škodit. Tím spíše, když je nejspíš zbytečný. Zvlášť může poškodit starší a nemocná zvířata. Výjimku mají sice ti psi, kteří mají čitelné tetování provedené před rokem 2011, ale kdo si tím může být jist? Pes je stresován, ujištění o tom, že je vše bezbolestné, je pouhá propaganda. Psa trápí nejvíc skutečnost, že neví, co se s ním děje.

Zabrání se nákazám, majitelé budou ukázněnější 

ANO Pokud bude pes čipovaný, bude jasné, zda podstoupil všechna potřebná vyšetření a zda je očkován. Někteří chovatelé jsou liknaví nebo šetří a nenaočkovali své zvíře proti velmi nebezpečné vzteklině. Nová povinnost je alespoň donutí navštívit veterináře, který zjistí, že očkování chybí. Jinak se budou muset majitelé bát každého setkání s městským strážníkem.

NE Pokud někdo riskuje a vyhýbá se očkování proti vzteklině, sotva nechá psa očipovat. Pokuta za oba prohřešky je totiž stejně vysoká. Setkání s policistou či strážníkem se takový člověk bát rozhodně nemusí. Kontrolovat čip totiž může jen státní veterinární správa. A jak se ta dostane k potřebným údajům, když neexistuje centrální registr? Někdo by musel majitele udat. Nejspíše veterinář. Jak se o něm ale doví?

Bude možno najít všechna ztracená zvířata

ANO Číselný kód uvedený na čipu dokáže psa jednoznačně ztotožnit a najít jeho majitele. Lze si navíc lehce připlatit i za zařízení, které obsahuje kód země, takže i v zahraničí půjde zvíře dohledat. Pokud se zaběhne a dostane se do rukou policie nebo například do útulku, příslušný zřízenec přečte kód a vrátí miláčka jeho paničce nebo páníčkovi.

NE Bez registru je číselný kód jen nerozluštitelný sled znaků. Záleží jen a jen na majiteli, zda ho zapíše do příslušného rejstříku. Chovatelé většinou vědí o tom, že musejí psa čipovat, méně už o tom, že ho musí také zapsat. Pokud jim neporadí veterinář, může pak být čip pro bezpečnost psa zcela bezcenný