Největší stres ale zažívají budoucí středoškoláci. Ti, kteří se hlásí na čtyřleté maturitní obory, zasednou k testům dnes, uchazeči o víceletá gymnázia zítra. Koná se jediné kolo, náhradní termín jednotných přijímaček je 23. června. Křiku kolem toho bylo hodně. Žáci přišli o druhý pokus a zrušeno je klasické odvolací řízení, které nahradil institut rozhodnutí ředitele.

Pravda je ovšem taková, že středních škol je v tuzemsku jako máku a vlastně neexistuje dítě, které by se nedostalo na maturitní obor. S jedinou výjimkou, a tou jsou osmiletá a šestiletá gymnázia. Na nich je trvalý převis zájemců. Možná právě letošní rok, plný výzev, netradičních řešení a důrazů na podstatné věci, mohl být pro tento typ vzdělání posledním.

Elitní „gymply“ nejsou charakterizovány mimořádně nadanými žáky (těch je v populačním ročníku trvale kolem tří procent), ale ambiciózními rodiči. Kdo se počítá k vyšší střední třídě neboli mezi smetánku, zapíše dítě na osmileté gymnázium. Nehledě na předpoklady potomka. A to je špatně.

Odvážný ministr školství by měl co nejdříve přijít s návrhem na zrušení této extravagance (ve vzývaném Finsku nic podobného nemají) a rozvíjet vynikající základní školství, kde by se myslelo i na ge-niální žáky, ale jež by především nabídlo devět let kvalitního, moderního a motivujícího vzdělání pro všechny. Na rozhodnutí o budoucí kariéře je v jedenácti letech opravdu brzy.