24/47

Skála Jevišovnice nad řekou Oslavou.

Autor: Pavel Vosátka