2/47

Kudlanka nábožná s obětí.

Autor: Pavel Vosátka