Prostory nové školky v areálu Domu sv. Antonína v Moravských Budějovicích požehnal generální vikář brněnského biskupství Jiří Mikulášek.

Autor: Pavel Kryštof Novák